villk

polityka

 • środa, 25 stycznia 2012
  • prof. Ewa Łętowska

   " rządza nami partacze?"-- "TAK"

    

   za

   TOK FM

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   środa, 25 stycznia 2012 16:30
  • prof. Janusz Czapiński

   " Przeczytałem dokładnie ten dokument i cały artykuł 27. rodzi niesamowite zagrożenia. Na razie nie ma tam konkretnych rozwiązań prawnych, ale w te ramy można wkomponować coś, co będzie zagrażało wolności i broniło wyłącznie interesu producentów - powiedział w TVN24 psycholog społeczny prof. Janusz Czapiński. I dodał, że przeciwko ACTA protestują nawet niektórzy twórcy."

    

   za..

    

   http://www.tvn24.pl/-1,1732455,0,1,art-27-rodzi-niesamowite-zagrozenia,wiadomosc.html

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   środa, 25 stycznia 2012 16:28
  • sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

   "Dokument głosi: "Chęć podpisania przez rząd międzynarodowej umowy dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA) wywołała ogromne, w znacznej części uzasadnione, obawy internautów w Polsce. Charakter umowy, sposób jej negocjowania, a także (...) niewystarczające konsultacje społeczne nie budują niezbędnego zaufana. Ogólne zapisy w przedmiotowej umowie rodzą wątpliwości co do ich faktycznego znaczenia i przyszłego wpływu na życie ludzi i funkcjonowanie internetu. Wyjaśnienia wymaga także znaczenie przedmiotowej umowy dla porządku prawnego obowiązującego w Polsce".

   Komisja deklaruje też wolę uczestnictwa "w dalszych pracach i konsultacjach nad całościową oceną" skutków wprowadzenia ACTA w życie. I apeluje do premiera: "Mając na uwadze argumenty przytoczone powyżej (...) Komisja apeluje do Prezesa Rady Ministrów o odłożenie podpisania umowy ACTA i rozpoczęcie otwartego i intensywnego dialogu ze społeczeństwem w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości" - czytamy w dezyderacie."

   za..

   http://www.tvn24.pl/-1,1732609,0,1,przyjeli-zaskakujacy-dokument-bo-zabraklo-poslow-po,wiadomosc.html

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   środa, 25 stycznia 2012 16:26
  • za Wikileaks o ACTA

    

   "Wikileaks zebrało na swojej stronie depesze dotyczące ACTA. Jak z nich wynika, we wstępnej fazie negocjacji USA chciało, żeby umowa była podpisana tylko przez zainteresowane państwa, z pominięciem organizacji międzynarodowych, takich jak OECD, G-8 czy Parlament Europejski. W momencie negocjacji z parlamentem, podkreślano, że poziom utajnienia negocjacji jest "większy niż standardowy" i może wzbudzić protesty.

   - Wikileaks przygotowało zestawienie dokumentów, które zdobyło w sprawie ACTA - napisał na Alert24 "nat". Artykuł, który powstał już w lutym zeszłego roku, podsumowuje informacje o negocjacjach, które znajdowały się w depeszach Wikileaks. Pokazują one wczesne fazy negocjacji nad umową, rozpoczynając od rozmów między Japonią a USA.

   "Ta umowa nie powinna łączyć się z żadnymi organizacjami międzynarodowymi"

   Pierwsze depesze ujawnione przez Wikileaks pokazują, jak wyglądało samo tworzenie podstaw tekstu - w czasie rozmów z rządem Japonii amerykanie naciskali na to, żeby umowa ACTA była multilateralna, ale w jej tworzeniu i uchwalaniu nie powinny brać udziału organizacje międzynarodowe. Jak informuje depesza z Tokio, datowana na 28 czerwca 2006r., negocjujący projekt ACTA w imieniu USA Stanford McCoy, pełnomocnik rządu USA ds. handlu zagranicznego podkreślał, że ACTA nie powinna być powiązana z żadną organizacją międzynarodową, na przykład OECD czy G-8. Jak twierdził, sprawiłoby to, że trudniej będzie w ten sposób stworzyć dokument o "wysokich standardach".

   Kiedy w październiku rząd Japonii wspomniał o tym, że po raz pierwszy propozycja umowy padła na spotkaniu G-8 i tam należałoby przedstawić jej pierwszą wersję po rozmowie z przedstawicielami USA stwierdzono, że ze względu na Moskwę, która na pewno stanęłaby w opozycji. Amerykanie poinformowali także Japończyków o tym, że nie ma potrzeby współpracy z ekspertami OECD. Zaproponowali pomoc ekspertów pełnomocnika rządu USA ds. handlu zagranicznego w tworzeniu tekstu.

   "Z Europejczykami będzie problem"
   W czasie tych wstępnych negocjacji, już w 2006 roku Amerykanie i Japończycy uzgodnili, że zanim zaangażuje się w negocjacje Parlament Europejski, należałoby najpierw przeprowadzić rozmowy z poszczególnymi krajami członkowskimi Unii. Jak stwierdzili reprezentanci Japonii, w negocjacje "raczej prędzej czy później należy włączyć Komisję Europejską", gdyż wprowadzanie takich umów przez poszczególne kraje może prowadzić do problemów, jednak dyskusja na płaszczyźnie Unii doprowadziłaby całą sprawę do "dyskusji o produktach regionalnych".
   ACTA źródłem nacisku na inne państwa?

   Jak wynika z depesz, celem Japonii było użycie ACTA jako źródła odcięcia krajów, nie przestrzegających praw autorskich - jak Chiny, Rosja czy Brazylia. Depesza z grudnia 2007r. informuje, że Meksyk, decydując się na podpisanie ACTA miał chęć sprzeciwienia się inicjatywom Brazylii, która chciała zniesienia praw patentowych przez międzynarodowe organizacje zajmujące się zdrowiem.

   Europa: Poziom poufności wyższy, niż przyjęty. Konsultacje niemożliwe

   Depesze z Europy odnoszą się do rozmów z rządami Włoch i Szwecji, a także Portugalii, w czasie prezydencji tych państw w UE. Wyciek z Włoch z 2007 roku mówi, że włoski MSZ był zaniepokojony pogłoskami o tym, że propozycja ACTA miała być przedstawiona Komisji Europejskiej. Włosi także stwierdzili wtedy, że uzyskanie porozumienia na platformie UE będzie trudniejsze, niż przez negocjacje bezpośrednio z zainteresowanymi państwami.

   Kolejna depesza z Włoch, z 8 listopada 2008 roku, już po przedstawieniu propozycji umowy przed Unią mówi już o samych negocjacjach. Jak mówił Fabrizio Mazza z włoskiego MSZ, poziom poufności w negocjacjach ACTA był wyższy, niż normalnie przyjęty. Według Mazzy, niemożliwe było dla państw Unii przeprowadzenie konsultacji społecznych przy wprowadzonej tajności było niemożliwe. Dodał, że sprawa utajnienia rozmów musi być ponownie negocjowana.

   ACTA to TRIPS Plus?

   Jak informował Fabrizio Mazza, dla państw UE ACTA to zmodyfikowany traktat TRIPS (Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej podpisane przy utworzeniu Światowej Organizacji Handlu - regulujące ochronę oraz dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej, którego Polska jest sygnatariuszem od 2000r.), a dodatkowo ignoruje kluczowe dla Europejczyków aspekty (takie jak np. produkty regionalne), a odnosi się do spraw kluczowych dla Ameryki - piractwa i podróbek. Dodał, że nieporuszenie tego aspektu znacząco może utrudnić negocjacje. Stwierdził także, że Wielka Brytania, kraje skandynawskie, a także Włochy sprzeciwiają się proponowanym praktykom odnoszącym się do ścigania sprawców.

   Szwecja - silny sprzeciw przeciw utajnieniu negocjacji. Kraje Unii zostały pozbawione możliwości negocjacji

   Ujawniona depesza ze Sztokholmu pochodzi z rozmów ze Stefanem Johanssonem, reprezentantem Unii w trakcie szwedzkiej prezydencji w Unii. Jak mówił Johansson, tajność negocjacji sprawiła, że środowiska blogerów i szwedzkie media miały wiele zastrzeżeń do prowadzonych negocjacji. Jak informował, strona Amerykańska mogła w czasie tworzenia ACTA konsultować się z przedstawicielami środowisk twórczych, a kraje Unii zostały tej możliwości pozbawione.

   W opinii Johanssona, tajność negocjacji sprawiła, że odmawia się legitymizacji całej umowy. Wyciek do mediów relacji z rozdziału dotyczącego internetu zmusił sekretarza stanu Szwecji, Magusa Granera, do publicznego przyznania, że szwedzki rząd nie zgodzi się na jakiekolwiek zapisy ACTA, które wymagałyby zmian obecnego szwedzkiego prawa.

   Unia Europejska podpisuje ACTA w czwartek

   Serwis WikiLeaks udostępnił wstępną, roboczą wersję ACTA w 2008 roku. Gotowy tekst został zaprezentowany 15 listopada 2010 r. 1 października 2011 w Tokio umowę podpisały: Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur i Korea Południowa. Meksyk, Szwajcaria oraz Unia Europejska wstrzymały się ze złożeniem podpisu, ale wzięły udział w ceremonii oraz potwierdziły swoje poparcie dla inicjatywy. W czwartek w Tokio umowę ma podpisać ambasador Unii Europejskiej."

    

   za ..

   http://www.alert24.pl/alert24/1,84880,11030365,Wikileaks_o_ACTA___Umowa_nie_powinna_przechodzic_przez.html

    
    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   środa, 25 stycznia 2012 16:23
 • wtorek, 24 stycznia 2012
  • Apel do Prezydenta

   Panie Prezydencie

    

   Apeluje do Pana jako strażnika Konstytucji RP , proszę nie pozwolić na łamanie Konstytucji przez Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej , poprzez podpisywanie,  z jego pełnomocnictwa przez ambasadora RP w Japonii , porozumienia ACTA.

    

   Obywatel

    

   Nie zastrzegam żadnych praw do tej wypowiedzi , kto chce niech kopiuje,   wysyła , publikuje

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 stycznia 2012 23:15
  • List do Premiera

   Panie Premierze

   Może Pan dawać pełnomocnictwa lub nie , może Pan rządzić siła swych struktur...,
   ale nie może Pan juz rządzić siła mojego dla Pana mandatu zaufania, .. bo go Panu zabieram

   Obywatel

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 stycznia 2012 22:17
  • ...........

   http://www.youtube.com/watch?v=3wHOduShfvQ

    

   tak mi sie skojarzyło apropo ACTA i postepowania w tej sprawie naszego Rzadu

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 stycznia 2012 16:11
  • PARTIA...

   PO traci  liter  "O"

   w dłuższej perspektywie to bedzie-- po PO

   potrzebna jest nowa formacja cos na kszatłt nowej lewicy.. niewem czy Pan Palikot temu sprosta  wiem ze Pan Miler temu nie sprosta, potrzeba nowych ludzi i nowych idei

   nie można dłuzej wybierac mnijszego zła w postaci glosowania na PO bo doprowadza to do totalnego zidiocenia władzy ., nie mozna tez dac władzy w rece pisu czy solidarnej polski bo ci to dopiero by nam zrobili z polski barak obozowy ..nawet nie tak wesoly jak w prl-u , byłby to barak postawiny na smolenskim lotnisku ..
   dlatego potrzebna jest nowa partia, partia ludzi nie pytajacych "jak życ Panie Premierze", partia ludzi dla których Demokracja nie jest hasłem czy przeszkoda w sprawowaniu władzy , ale jest nadrzadnym celem i istota funkcjonowania społeczeństw...


   powtórze za klasykiem...


   "musimy stworzyć Partie"

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 stycznia 2012 15:55
  • APEL

   Gdy nie wiadomo o co chodzi to najczęściej chodzi o władze i pieniądze.

    

   Acta to nic innego jak usankcjonowanie okradania Obywatela z jego własności intelektualnej i prawnej przez wielkie korporacje handlowe. To nie jest przewrotna teza –to fakt!

    

   Taki obrazek sobie wyobraźcie….

    

   Naukowiec  pracuje sobie w zaciszu własnej pracowni nad np. szczepionką na raka… dokumentacje swoich badań trzyma na własnym komputerze, nic nie kradnie,  nie ściąga z sieci, grzeczne pracuje nad swoim wynalazkiem….

   Zgodnie z ACTA konkurencyjna dla niego korporacja farmaceutyczna sprawdza „prewencyjnie ”czy przypadkiem ten naukowiec ich nie okrada, on nawet o tym nie wie,  ze ktoś przegląda jego dane… a gdy już  jest gotowy do publikacji to się okazuje ze miesiąc wcześniej , pewna duża korporacja farmaceutyczna już to opublikowała i zastrzegła jako swój własny wynalazek ,,no bo przecież oni prowadzili badania już od dawna”…

    

   W miejsce naukowca wstaw ”muzyka” w miejsce farmaceutycznej wstaw „fonograficzna”, itd…, a najlepiej w miejsce naukowca wstaw po prostu samego siebie drogi Obywatelu…

    

   Jak na ulicy cię okradają kieszonkowcy to kto obok ciebie  najgłośniej krzyczy „łapać złodzieja”?. .  Doświadczanie życiowe uczy mnie ,że to właśnie krzyczy  złodziej ….

    

   A to co napisałem to tylko jeden z aspektów ACTA

    

   Jeśli się przyjrzeć ACTA jako narzędziu do inwigilacji dla służb to , to jest dokonały parasol i parawan do ich działania w sieci . Ja wiem  Internet musi być pilnowany w jakiś sposób , ale chyba tylko jeszcze głupcy wieża ze są anonimowi w Internecie jeśli nie stosują specjalnych technik ukrywania się…

    

   Polskie prawo chroni i prawo własności w Internecie i chroni prawo internauty do zachowania anonimowości tak długo jak długo nie łamie prawa, po  podpisaniu ACTA tracimy te prawa.

    

   ACTA to pierwszy krok , ten najważniejszy do budowy państwa policyjnego …

    

   Po zrobieniu tego kroku , żaden przyszły  Rząd nie będzie miał tyle siły w sobie by zrezygnować z takiego narzędzia władzy ….

    

   Ktoś powie , że to narzędzie do walki w terroryzmem…., ja zawsze podkreślam ze jeśli nie chcemy mieć społeczeństwa przeżartego rakiem terroryzmu to EDUKUJMY, i WYCHOWUJMY , a nie budujmy mury , łączmy ludzi,  a nie dzielmy . Rząd podpisując ACTA pokazuje społeczeństwu, że nie zamierza społeczeństwa edukować , pokazuje, ze zamierza społeczeństwo pilnować.. stawia się w pozycji obozowego kapo, a nie strażnika wartości demokratycznych    - to droga na skróty i na tej drodze wyhodować może sobie Rząd tylko społeczny sprzeciw… wiem , wiem łatwiej rządzić głupimi i otumanionymi , ale polskie społeczeństwo już takie nie jest ….

    

    

   ACTA to tez przygotowanie Internetu  , tego ostatniego i jedynego forum wolnej i nieskrępowanej wymiany myśli i informacji , na przyszła walkę polityczna .

   ACTA  zrobi z internetowej bezpośredniej demokracji – internetowe partie poszczególnych korporacji i grup nacisków , to proste przeniesienie w nowe nie skażone środowisko wszystkich negatywnych cech życia politycznego .

    

   Przypomnę ze skazić środowisko jest łatwo wyczyścić dużo trudniej…

    

   Wszelkim zwolennikom „odgórnych „ uregulowań chce powiedzieć –Internet czyści się sam , jest to proces powolny tak samo jak powolnym procesem jest edukacja społeczeństwa…

   Internet jest odbiciem naszego społeczeństwa , naszych fobii , nadziei,  pragnień , wiedzy i głupoty , wiec jeśli chcecie cos zrobić by Internet był lepszy to edukujcie społeczeństwo a nie inwigilujcie i okradajcie.

   Lepsze społeczeństwo to też lepszy Internet ,  a swobodny  Internet to wolne społeczeństwo .

    

   Jako Obywatel robie co mogę w ramach prawa by chronić Demokracje , chciałbym aby mój Rząd robił to samo .

    

    

   Obywatele zasługują na szacunek proszę Rządu.

    

   APELUJE   o nie podpisywanie porozumień ACTA.

    

    

   24 styczna 2012   villk

    

   Nie zastrzegam żadnych praw do tej wypowiedzi jako całości jak i  do jej części , kto chce niech kopiuje,   wysyła , publikuje , czy to całość czy wybrane fragmenty .

    

    Pozdrawiam wszystkich wolnych ludzi

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 stycznia 2012 08:33
 • poniedziałek, 23 stycznia 2012
  • Rzad ad ACTA

   jaruzel założył ciemnie okulary i chciał obywatela przejechać czołgiem  ,,, dziś rząd karze mi włożyć opaskę na oczy i mówi ze to nic nie zmienia....

   doświadczenie życiowe karze mi myśleć inaczej....i czekać na strzał

   pan  pyta niewolnika ..co ty chcesz masz cieplno , masz Internet masz michę ,, zapomogę albo nawet prace.... zarabiasz ..masz rodzinę ,,no czego ci trzeba.....

   niczego oprócz samostanowienia o sobie....

   oprócz wolności....

   ludzie którzy poświęcają czas na te protesty chcą po prostu wolności , nie chcą żeby ktoś im mówił jak mają żyć.. chcą żyć swoim własnym życiem ,, wydawało mi sie ze PO to rozumie ale jak widać nie po raz pierwszy sie myliłem
   ignorancja władzy  , pycha ,chamstwo , to grzechy jeszcze wybaczalne , ale zamach na wolność obywatelska na swobody , na gwarantowane prawo obywatela do sprawiedliwego sądu ,  na wolność korespondenci

    jest nie wybaczalna ...


   i po co

   po to by łatwiej manipulować ludźmi przed kolejnymi wyborami bo te co były to były ostatnie wybory "telewizyjne", bo następne "kampanie" będą w Internecie a tam władza nie ma takich możliwości jak w telewizjach. .bo Internet jest niezależny i za bardzo przypomina demokracje bezpośrednia? bo nie ma z kim załatwić?

   to co robią politycy to zabijanie demokracji , hakerstwa  nie popieram bo nakręca wojnie
   ale demonstracje.... rząd pewnie niedługo  przekona sie jeszcze co to znaczy obywatelskie nieposłuszeństwo ---ignorancja i głupota niestety kosztuje...a wybory mogą być szybciej niż sie wydaje...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   villk
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 23 stycznia 2012 20:45

Kategorie

Tagi

Kanał informacyjny